076-3388498 karolina@kpalmer.se

I nya juni numret (nr 6 2018)  av ”Allt i hemmet” kan ni se ett stort reportage från mitt hem.