Årets tema i Musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med detta som utgångspunkt målade de båda konstnärerna tillsammans ”Hör mina ord”, 100×100 cm exklusivt för auktionen. Målningen bär Karolina Palmér och Hanna Ekegrens tydliga signum och är samtidigt alldeles unik i att deras båda världar här möts i en ömsint omfamning. -Tidigare har våra bidrag inbringat runt 40 000 kr per år och vi hoppas innerligt slå den siffran då årets tema ligger oss båda varmt om hjärtat!