076-3388498 karolina@kpalmer.se
Årets tema i Musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka olika”. Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med detta som utgångspunkt målade de båda konstnärerna tillsammans ”Hör mina ord”, 100x100 cm exklusivt för auktionen. Målningen bär Karolina Palmér och Hanna Ekegrens tydliga signum och är samtidigt alldeles unik i att deras båda världar här möts i en ömsint omfamning. -Tidigare har våra bidrag inbringat runt 40 000 kr per år och vi hoppas innerligt slå den siffran då årets tema ligger oss båda varmt om hjärtat!