Nu är min insamling till Rädda Barnen avslutad. Stort tack till alla som köpt min illustration ”Better Together”. 3 000 kr har samlats in till Rädda Barnen.

 
Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer och de arbetar i över 120 länder runt om i världen. Deras vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda.